Rok 2019 pro skupinu Model v číslech

V hospodářském roce 2019 jsme pokračovali ve stabilních prodejích, které přirozeně doprovázely nové výzvy na trhu. Výrobou kartonových obalů a jiných papírových produktů jsme dosáhli obratu ve výši 21,7 miliardy Kč, což znamená oproti roku 2018 pětiprocentní pokles. Příčinou mírného poklesu obratu je nárůst podílu vlastního využití vlnité lepenky vyrobené skupinou Model a silný švýcarský frank.

Společně s výší uskutečněných investic (1,1 mld. Kč) byl celkově dosažen negativní přirozený růst -2 %.

Navzdory mírnému poklesu obratu oproti loňsku, počet zaměstnanců (4 287) a jejich fluktuace (-0,8 %) se udržela na stejné úrovni jako loni.

A jak vypadají objemy výroby?

V minulém roce vyrobila skupina Model cca 1,45 miliardy m2 obalů a archů z vlnité lepenky (+3,5 %). Vzhledem k tomu, že uvedená plocha vlnité lepenky se vyrábí v šířce 2,5 m a v celkové délce 580 000 km, tak by nám toto množství stačilo k tomu, abychom pětkrát obtočili zeměkouli a ještě pořád by bylo dostatečné množství, abychom se vydali směrem k Měsíci.

Dále jsme vyrobili 404 000 tun vlnité lepenky (+1,1 %) a více než 21 000 tun obalů z hladké lepenky (±0 %).

Co nás čeká v tomto roce?

Pro letošek očekáváme celosvětový nárůst tržní ceny papíru pro vlnitou lepenku a dále také navýšení poptávky po obalových materiálech z vlnité lepenky. V hospodářském roce 2020 počítáme se stejnými objemy výroby jako loni.

Čeština