Jsou papírové lahve udržitelné a praktické?

Řada velkých majitelů značek jako například Absolut, Diageo, Carlsberg či PepsiCo se v posledních letech začala věnovat vývoji papírových lahví, ale co si o této honbě za papírovými alternativami ke klasickým lahvím myslí Drishti Masand, odborník na analýzu trhu spolupracující s analytickou společností Lux Research?

 

Ještě před několika málo lety by slovní spojení „papírová lahev“ znělo přinejlepším jako oxymóron, avšak technologickým inovacím se vytrvale daří bortit bariéry stojící v cestě vývoji novým, vysoce udržitelným obalovým řešením, která by byla schopna maximálně využít současné možnosti recyklace. Myšlenka lahví vyrobených z papíru sice není nová, nicméně díky novým výrobním možnostem a také vzrůstajícímu odporu k plastovým obalům, který se šíří mezi spotřebiteli po celém světě, v současnosti opět přitahuje pozornost předních značek.

 

Mezi majiteli značek, které se rozhodly tuto myšlenku proměnit ve skutečnost, figuruje například společnost Diageo, která oznámila, že od roku 2021 bude balit alkoholické nápoje značky Johnnie Walker do papírových obalů zcela prostých jakýchkoli plastů. Značka Absolut představila svůj prototyp papírové lahve již na podzim roku 2020, kdy na trh uvedla zkušební edici 2 000 lahví s alkoholickými nápoji řad Absolut Vodka a Absolut Mixt. Vůbec první velkou společností, která přišla s vlastní papírovou lahví, však byl Carlsberg, který prototyp své lahve nazvané Green Fiber Bottle představil již v roce 2016 na konferenci Sustainable Brands 2016 v Kodani.

 

Jsou však papírové lahve skutečně natolik udržitelné a praktické, jak se na první pohled jeví? Ze spotřebitelského a marketingového hlediska mají papírové lahve oproti skleněným či plastovým lahvím velkou nevýhodu v tom, že jsou zcela neprůhledné.

Ani z praktického a ekologického hlediska nejsou papírové lahve svatý grál. Z dostupných údajů vyplývá, že k tomu, aby lahev vyrobená z papíru splnila stejnou funkci jako lahev plastová, je zapotřebí několikanásobně větší množství materiálu. V důsledku toho má použití papíru pro výrobu lahví zpravidla větší celkový dopad na životní prostředí – s výjimkou uhlíkové stopy.

 

Náhradě plastových lahví papírovými stojí v cestě také to, že by tento krok mohl vést k vážným problémům se zásobováním, a skutečnost, že papírové obaly jsou obvykle nákladnější než plastové, a to v řádu 10–20 centů (tedy zhruba 2–4 korun) za kus. Tento rozdíl v nákladech je velkou překážkou, která silně brání širšímu používání obalových řešení z papíru. Obalový průmysl se tento problém snaží vyřešit rozšiřováním zdrojů dřevních vláken a kromě vláken z jehličnatých a listnatých stromů začíná využívat také vlákna vznikající jako zemědělský odpad. Používání odpadních vláken by společnostem mohlo pomoci zvýšit udržitelnost, jakož i snížit výrobní náklady a tím i výslednou cenu papírových produktů.

 

Z hlediska recyklace pak představuje problém to, že papírové lahve musí být zevnitř opatřeny bariérovým nátěrem nebo potaženy nepropustnou fólií, aby nedocházelo k prosakování tekutiny skrz obal a aby byl obsah chráněn před kontaminací a vlivy okolního prostředí. Ačkoli mnozí výrobci ujišťují, že tyto vrstvy lze před recyklací snadno oddělit, lze se na tato tvrzení dívat skepticky, protože recyklace papíru potaženého plastem není v současnosti zdaleka bezproblémová. Uzávěry a víčka papírových lahví jsou navíc momentálně vyráběna z hliníku nebo plastu, což znamená, že musí být od samotných lahví nejdříve separována a recyklována odděleně. Obalová řešení z více materiálů komplikují celý proces, jelikož efektivita jejich recyklace závisí na efektivitě systémů prvotního sběru a následného třídění.

 

V nejbližší době je tedy nepravděpodobné, že by papírové lahve nějak výrazněji narušily trh s plastovými nápojovými obaly. Podle analytika Drishtiho Masanda je pravděpodobnější, že v dlouhodobém horizontu se spíše výrazně zdokonalí recyklační technologie, díky čemuž se zvýší objem recyklovaných plastových obalů všech druhů i účinnost jejich recyklace a plasty a plastové výrobky budou zpracovávány dle zásad cirkulární ekonomiky.

 

Stále více společností vyvíjí a používá různá alternativní řešení, která sice na jednu stranu pomáhají snižovat množství vznikajícího plastového odpadu, nicméně na druhou stranu s sebou nesou vlastní problém a překážky, které jejich udržitelnost omezují. A jelikož určité specifické nevýhody mají všechny dnes používané alternativní materiály, prakticky vzato tak dochází pouze k přepínání mezi různě problematickými variantami, z nichž žádnou nelze označit za ideální. Papírové obaly se budou nepochybně dále vyvíjet a získávat si na oblibě, nicméně plastové obaly nejspíše nikdy skutečně výrazně neohrozí.

 

Čeština