7 spotřebitelských trendů, které ovlivňují obalový design

Obal je prodejní nástroj a jako takový se musí neustále vyvíjet. Pokud značky chtějí, aby se jejich produkty dobře prodávaly, musí držet krok s nejnovějšími spotřebitelskými trendy nebo ještě lépe být před nimi napřed. Připravili jsme si pro vás seznam sedmi vzorců chování spotřebitelů, které dnes musí být zohledněny při návrhu a vývoji každého úspěšného obalu – od růstu prodeje prostřednictvím e-shopů po stále sílící důraz na udržitelnost.

1. Udržitelné a přírodní produkty

Spotřebitelé se dnes více než kdy dříve snaží brát ohledy na životní prostředí a tento svůj ekologický přístup aplikují i na výrobky, které používají. Vyhledávají proto výrobky, které životnímu prostředí škodí co nejméně. Udržitelnost silně ovlivňuje rozhodování o nákupu napříč všemi kategoriemi, přičemž již 68 % lidí nakupujících na internetu se podle svých slov při volbě výrobků rozhoduje do velké míry podle toho, nakolik jsou nabízené produkty udržitelné.

Spotřebitelé ovšem nechtějí, aby byl udržitelný jen samotný zabalený výrobek. Po produktu chtějí, aby nabízel ucelený koncept, jehož všechny dílčí části budou přispívat k udržitelnosti. A mezi tyto části patří i obaly. Je zcela zásadní, aby se výrobce u všech obalů, a obzvláště těch pro udržitelné výrobky, snažil minimalizovat obalový odpad a množství obalového materiálu. V druhé řadě by pak měl zvážit použití recyklovaného odpadního papíru, biologicky rozložitelných materiálů a dalších recyklovatelných materiálů, které umožňují vytvořit maximálně ekologický obal.

To je ostatně jeden z důvodů, proč dnes výrobci obalů dávají často přednost lepenkovým obalovým řešením. Lepenkové obaly jsou zároveň spolehlivé a lze je použít pro širokou paletu různých produktů. Pro značky, které ve svých obalech nechtějí používat plasty či jiné neekologické materiály, představují skvělou udržitelnou alternativu.

2. Minimalistický design

Minimalismus je na vzestupu již několik let. Spotřebitele přitahují jednoduše a čistě pojaté obaly, které se nesnaží upoutat okázalostí, ale naopak dávají více prostoru prezentaci samotného zabaleného produktu. Minimalistické obalové konstrukce navíc přispívají k udržitelnosti obalového řešení. Obal vyrobený z menšího množství materiálu skýtá méně prostoru pro rušivé vizuální prvky a nadbytečné informace a automaticky tak pomáhá docílit čistějšího a minimalističtějšího vzhledu. S jistotou můžeme říci, že tento trend bude významně ovlivňovat obalový design i v průběhu celého roku 2020.

3. Chytré a personalizované obaly

Díky inovativním technologickým pokrokům jsou produkty čím dál více personalizovány a stále častěji vybavovány „chytrými“ funkcemi. Od šampónu s individuálně uzpůsobeným složením po chytrý kartáč na vlasy, který uživatele upozorní, že se mu lámou vlasy – nové technologie přeměňují generické produkty všech možných druhů na personalizované zážitky.

Vyvstává však otázka, jak takovéto chytré personalizované produkty zabalit, aby obal spotřebiteli optimálně představil jedinečné vlastnosti výrobku, ještě než si jej vyzkouší. Jedním z řešení je umožnit nakupujícímu, aby s výrobkem interagoval již při nákupu prostřednictvím jednoho nebo více okének zakomponovaných do obalové konstrukce. Zákazník se tak bude moci s produktem lépe seznámit ještě před jeho zakoupením.

4. Technologie

Technologie i nadále zůstávají nedílnou součástí všech aspektů života dnešních spotřebitelů. Interaktivní online zážitky nebo například QR kódy zakomponované do obalu představují praktická moderní řešení, jejichž prostřednictvím mohou značky spotřebitele snadno informovat a vzdělávat či jim poskytovat personalizované zážitky.

5. Překvapivá a působivá řešení

Originální konstrukce, jedinečné hmatové vjemy či ozdobné prvky mohou pomoci obalu zaujmout a přitáhnout pozornost na sociálních sítích i v rámci marketingových kampaní. Mnohé značky dnes do svých obalů začleňují rozličné prvky, které společně utváří vícesmyslové zážitky. Tato řešení umožňují účinněji komunikovat zamýšlená sdělení a hodnoty a spotřebitele dokážou zaujmout natolik, že pak svůj zážitek sami od sebe sdílejí se svými přáteli na sociálních sítích.

6. Zážitky

V současnosti je prakticky každý segment doslova zahlcen bezpočtem značek. Chcete-li na trhu nasyceném konkurencí obstát, musíte se od ostatních dostatečně odlišit. Jedním ze skvělých způsobů, jak toho dosáhnout, je zapůsobit na zákazníky na úrovni citů. Někdy nestačí, aby byl váš obal udržitelný a minimalistický, ale navíc musí ještě vyprávět příběh, který spotřebitele osloví – a zde vstupuje do hry zážitek z rozbalování.

Takový příběh vytvoříte tím, že zastávané vaší značkou zakomponujete do obalu a procesu rozbalování. Prvky vyjadřující hodnoty a poslání vaší značky by měly být součástí sekundárního i primárního obalu. Při rozbalování vašeho obalu spotřebitel vůbec poprvé přichází do přímého fyzického kontaktu s vaším produktem, a je proto velmi důležité, abyste si jej získali hned od prvního dojmu, který na něj při této prvotní interakci uděláte.

 

7. Pohodlné předplácení

Předplacené balíčky se již několik let těší velké oblibě a ani v letošním roce tomu nebude jinak. V současnosti si lze předplatit pravidelné dodávky balíčků prakticky čehokoli, od kosmetiky po pálivé omáčky. Předplacené balíčky by se pochopitelně bez obalu neobešly. A jelikož je to to první, co vaši zákazníci uvidí, musíte mít jistotu, že udělá co nejlepší první dojem. Dbejte na to, aby vaše značka byla na obalu zastoupena způsobem, který vaši zákazníci ocení. Začleňte do designu obalu barvy vaší značky a prvky, které jsou v souladu s vašimi hodnotami a celkovým poslání.

Výše uvedené trendy nebudou jediné, které budou obaly a obalový průmysl v roce 2020 ovlivňovat. Jedná se však o jedny z dominantních obalových trendů, které navíc stále nabírají na síle, a chcete-li, aby váš obal zákazníky dokázal přilákat a upoutat, nemůžete si dovolit je ignorovat. Čím dříve je ve vývoji a designu svých obalů zohledníte, tím dříve budete moci zužitkovat jejich ohromný potenciál.

Jste připraveni se do dalšího projektu pustit s námi? Ozvěte se nám přes kontaktní formulář a nechte si od nás připravit obal na míru.

Čeština